Digitale klippekort

Hold styr på alle dine klippekort online, registrer dit arbejde og rapporter til dine kunder. Prøv det nu, det er nemt og gratis.

Opret en konto og få styr på dine klippekort

Digitale Klippekort

Med digitale klippekort har du en nem mulighed for at holde styr på alle dine klippekort. Når en kunde køber et klippekort opretter du det bare i systemet.

Hver gang du udfører et stykke arbejde for din kunde, kan du registrere det på den enkelte kunde og det enkelte klippekort. Herunder hvor mange klip der er brugt, samt hvilken type opgave der er lavet.

Med det digitale klippekort har du 100% styr på dine klippekort, samt hvilket arbejde der er udført for kunden, samt på hvilket tidspunkt.

Dit digitale klippekort fungerer samtidig som din dokumentation for det arbejde duhar udført, samt på hvilken dato det er udført. Dette system kan også generere en rapport over hvilke opgaver der er lavet, og på hvilket tidspunkt. God dokumentation for både dig og din kunde.

Dette får du

  • Opret kunder - Opret kunder som du har solgt klippekort til. Du kan oprette alle de kunder du vil.
  • Opret skabeloner - Lav skabeloner til klippekort. Genbrug skabelonerne til dine kunder.
  • Flere klippekort pr. kunde - Opret flere klippekort (ud fra en skabelon) på hver kunde. En kunde kan således have købt flere forskellige klippekort fra dig.
  • Registrer dit arbejde - Registrer arbejde og antal klip brugt på hver klippekort. Undgå at brug flere klip end kunden har købt.
  • Rapporter - Se og print rapporter over udført arbejde for hver kunde / klippekort
  • Udløbsdato på klippekort - Opret udløbsdato på klippekort og hold styr på hvornår et klippekort udløber.
  • Overblik over forbrug - Hold øje med hvor mange klip der er tilbage på et klippekort.